JSME MALÁ PORADENSKÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

Poskytujeme poradenské a účetní služby malým a středním firmám, živnostníkům a těm na volné noze

Naše přednosti:
  • Pro vybrané krizové situace asistence 24/7.
  • Místa jednání v centru Prahy – stanice metra a v Břevnově – parkování.
  • Zkušenosti. Znalost podnikatelského i úřednického prostředí. Velké pochopení i pro malé problémy 
  • Pomoc začínajícím firmám a novým nápadům 
  • On-line účetnictví 

Poradce Peter Lukačovič  je členem Komory daňových poradců přes 26 let. 

Členem Asociace poradců pro podnikání v letech 1992 až 1994.  Vlastní podnikatelské zkušenosti (legální)  začínají v prosinci 1989.  Předtím nebyl vekslák, ale organizoval turistické a horolezecké akce, z nichž ihned po otevření hranic  vzešla  cestovní kancelář pro horolezce a turisty DAVYS  (DAleko VYsoko  S dobrými lidmi).

Jsa kádrově postižen, vykonával mnohá zaměstnání, která by si dobrovolně nevybral – skladník, noční hlídač, vařič čokolády. I další události mu přinesly neobvykle bohaté životní zkušenosti,  které se promítají do jeho vztahu ke klientům, zakázkám, řešeným problémům.      

Z problémů má nejoblíbenější ty, kde se prolínají alespoň tři témata, například finanční, právní a psychologické. 

Jeho obliba v komplexních problémech je tak velká, že první hodiny rozhovorů o situacích  chaotických, temných nebo obsahující osobní  tajemství poskytuje zdarma.

„Pootevřené dveře do komnaty, kde se důvěrně jedná za zavřenými dveřmi

Poradce též účinně asistuje novým podnikatelským  projektům, aby se autoři myšlenky nemuseli zabývat takovými obyčejnými věcmi jako jsou faktury nebo pracovní smlouvy.

Reference:       

UNO Praha – jednička v aplikaci plastů ve stavebnictví, 

Seznam.cz – dítě mého dítěte,  

LUGI   – autorský design a vlastní výroba dřevěného nábytku, 

TECOM – průkopník ve speciální papírenské výrobě,  

d-Prog – systémový integrátor,  

Letecké Muzeum Točná – pro nás nejkomplexnější péče, svou složitostí rovnající se menší továrně,

ALMIADERM – hledání nových forem poskytování dermatologickou diagnosu a léčbu.

Účetní služby pro naše  klienty  poskytujeme i v kvalitě I.A.   

Naše pečlivě vedené účetnictví vedené certifikovanou účetní se čtyřiadvacetiletou praxí  a přehledně  zpracované  výstupy pro uživatele oceňují  i auditoři.

V týmu s křížovou vzájemnou kontrolou postřehneme všechny nesrovnalosti v časových  a nominálních  údajích,  čímž  chráníme naše klienty před rizikem finančních  škod v dodavatelsko odběratelských  vztazích anebo z doměrků a pokut  ze strany  finančních úřadů.

Díky naší spolupráci s autorem účetního  SW a vnitřním kontrolním  mechanismům, můžeme ihned reagovat  na vývoj v přenesenou daňovou povinnost a od vzniku povinnosti podávat kontrolní hlášení jsme ani jedinkrát nebyli příčinou výzvy finančního  úřadu  k vysvětlení nesrovnalostí. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cena našich služeb  je to, po čem se zájemci o naše služby ptají hned v druhém pořadí.  Cena je vždy smluvní a zde je uvedeno pouze pár zásad výchozích pro jednání o oboustranně přijatelné ceně.

Účetnictví a daňová evidence se nejčastěji oceňují podle počtu řádků v denníku. U nás 10 Kč za řádek při samostatném oceňování vedení  účetní evidence.  Při vedení účetnictví  se dvěmi dalšími agendami (nejčastěji mzdy a DPH), dokladovými inventurami, ověřování pohledávek a závazků, statistickými výkazy a zpracování daňových přiznání daňovým poradcem je výchozí cena  20 Kč za řádek.

Zpracování daňového přiznání při dobře připravených  a včas dodaných podkladech je 3.000 Kč pro fyzické a 5.000 Kč pro právnické osoby.  Cena zahrnuje i účetnictví do deseti položek  (spící firmy). 

Pro samostatně oceňované úkony a akce se vychází z těchto hodinových tarifů:

  • doprovodné úkony (doručování, úprava dokladů a spisů, vyhledávání a pořizování kopií …) – 100 Kč za každou započatou půlhodinu
  • běžné úkony – obstarání dokumentů a informací příprava a podání stížnosti, žádosti, vysvětlení v obvyklých případech – 200 Kč za započatou hodinu ,  300 Kč za započatou hodinu ve zvláštních, jedinečných případech, 

•  náročné úkony – příprava a osobní jednání s úřadem, institucí,  obstarání závazného stanoviska, převzetí kontrolovaného případu, podání žaloby – 1.200 Kč / hodinu

Kontakty

Peter Lukačovič

Kopeckého 1983/27

169 00  Praha 6

IČ 101 68 567, Číslo osvědčení KDP 334

Poradce a kancelář Břevnov +420 602 308 245, e-mail: davys@seznam.cz

Kopeckého 27

Zastávka autobusu 191 „Rozýnova“ (mezi Andělem a Petřinami);  parkování

 

Účetní  a kancelář Národní  17    +420 224 233 735

Stanice metra B  „Národní třída“,  Metro A  „Můstek“

Naše solidarita

v karanténě – vedení účetnictví ON-LINE

Máme zkušenosti a důmyslné postupy.  Jsme in, smart, cool, funny,

ale hlavně  PRO VÁS